W numerze

MANREZA 4/2020 (r)
Spis treści:

 

WIĘCEJ KOCHAĆ BOGA I LEPIEJ MU SŁUŻYĆ / MAREK KRUSZYŃSKI SJ

 

WIĘCEJ KOCHAĆ, LEPIEJ SŁUŻYĆ / PAWEŁ SZPYRKA SJ
Ad majorem Dei gloriam – na większą chwałę Bożą, głosi dewiza jezuitów, charakteryzując ich ducha i styl życia. Pobrzmiewa w niej zasada magis (łac. „więcej”, „bardziej”, „lepiej”) stanowiąca w pewnym sensie kwintesencję duchowości ignacjańskiej.

 

MISJA ŚW. IGNACEGO: SŁUŻYĆ CHRYSTUSOWI I POMAGAĆ INNYM / JOHN CARROLL FUTRELL SJ
Ignacy założył zakon całkowicie apostolski, którego działalność jest wspólnotową służbą Chrystusowi przez pomaganie duszom. Charakterystyczną właściwością tego zakonu jest gotowość pójścia wszędzie w świat, celem pomagania duszom na większą chwałę Bożą.

 

MAGIS W SŁABOŚCI SIĘ DOSKONALI / WOJCIECH ZIÓŁEK SJ
Nie ma w Ćwiczeniach duchownych drugiej takiej medytacji, która tak bardzo rozpalałaby serce, tak wyraźnie ukazywałaby wzniosłe ideały jak Wołanie Króla. Nie ma drugiej takiej medytacji, która dawałaby człowiekowi to, co dla każdego z nas tak ważne, czyli możliwość uczestnictwa w wielkich, szlachetnych przedsięwzięciach i szansę wykazania się w ich realizacji, pokazania, że dla wielkiej sprawy stać mnie na wiele.

 

PRAGNIENIE NAŚLADOWANIA JEZUSA / MARCIN BARAN SJ
Chcemy więcej kochać Jezusa i lepiej Mu służyć. Ale jak to osiągnąć? Odpowiedź znajduje się w pragnieniu naśladowania Go. Pragnienie naśladowania Jezusa Chrystusa to pragnienie bycia jak On ubogim i doświadczania razem z nim krzywd i zniewag. Dopiero po przejściu tej drogi dojdziemy wraz z Nim do Jego, a nie naszej, chwały.

 

MAGIS – IDEAŁ COACHINGU? / JACEK POZNAŃSKI SJ
Duchowość ignacjańska bardzo poważnie traktuje możliwości rozwoju osoby. Kluczowym wyrazem tego nastawienia jest ignacjańskie magis. Co jest istotą magis i jaka jest jego rola w rozwoju osoby?

 

CO NAPRAWDĘ OZNACZA MAGIS I DLACZEGO TO TAKIE WAŻNE / BARTON T. GEGER SJ
Wiele definicji magis jest proponowanych w jezuickich kręgach, jednak nie wszystkie są klarowne lub użyteczne. Najlepszą definicją jest „bardziej powszechne dobro”. Łączy się to ściśle z nieoficjalnym motto Towarzystwa Jezusowego „na większą chwałę Bożą”.

 

„MOTYLEM BYŁEM, ALE UTYŁEM”, CZYLI O WYPALENIU, ALE I O MAGIS / RAFAŁ HUZARSKI SJ
Wiele robimy, z zewnątrz możemy nawet być postrzegani jako ludzie bardzo aktywni, ale wewnętrznie czujemy się wypaleni. Czy można dążyć do poważnych celów, unikając jednocześnie wypalenia?

 

CHWAŁA BOŻA A PRZYPOWIEŚCI O WZROŚCIE KRÓLESTWA BOŻEGO / PIOTR KASIŁOWSKI SJ
Boga chwali ten, kto Go kocha. Z tej miłości bierze się aktywność głoszenia Ewangelii, na co wskazują przypowieści. Chociaż początki mogą być małe, jak przysłowiowe ziarno gorczycy, przewidziany jest wspaniały finał.

 

OD GRZECHU DO CHWAŁY / GRZEGORZ DOBROCZYŃSKI SJ
„Tak niech wasze światło jaśnieje przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie” (Mt 5,16).

 

NIEDOSKONAŁE ODZWIERCIEDLANIE NIESKOŃCZONEGO / GRZEGORZ LOJTEK SJ
Według św. Ignacego celem życia jest zjednoczenie z Bogiem. Ale jaki jest mój Bóg? Czy mój obraz Boga nie blokuje relacji z Nim? Czy wierzę, że Bóg mnie kocha, czy raczej się Go obawiam?

One Comment

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *