W numerze

W numerze

MANREZA 2/2023 (14)
Spis treści:

UGAŚ BOŻE PRAGNIENIE / MAREK KRUSZYŃSKI SJ

 

LECTIO DIVINA. METODA „BOSKIEGO CZYTANIA” / DARIUSZ PIÓRKOWSKI SJ
Lectio divina przygotowuje nasze władze duchowe do tego, aby Bóg Sam powoli przemieniał nas w Siebie. To droga, która pozwala nam powoli przejść od powierzchownej relacji do doświadczenia prawdziwego Boga i zaangażowania w dojrzałą przyjaźń z Nim.

 

ADORACJA – JAK MODLIĆ SIĘ PRZED NAJŚWIĘTSZYM SAKRAMENTEM / S. MARIA ESTERA OCD
Wśród różnych form modlitwy jedną z bardziej popularnych jest adoracja eucharystyczna. Praktykowało ją wielu świętych, również wielu współczesnych znawców życia duchowego podpowiada, że warto ją podjąć. Jednak kiedy już siadamy czy klękamy przed Najświętszym Sakramentem, często nie wiemy, co robić dalej.

 

MODLITWA PSALMAMI / ALEKSANDER JACYNIAK SJ
Psalmy są wielką szkołą modlitwy, w której człowiek nie tylko uczy się tego, jak się modlić, ale uczy się modlitwy dyktowanej mu niejako przez Boga.

 

LITURGIA JAKO MODLITWA / MAREK BLAZA SJ
Ważną rolę w życiu duchowym chrześcijanina odgrywa modlitwa osobista, prywatna. Nie jest ona jednak w stanie zastąpić liturgii, która stanowi punkt odniesienia dla oddawania czci Bogu w świętym zgromadzeniu, jakim jest Kościół.

 

PIERWSZY SPOSÓB MODLITWY WEDŁUG ŚW. IGNACEGO (ĆD 238-248) / ROBERT GRZYWACZ SJ
Wychodząc od przykazań lub grzesznych sposobów myślenia, dokonujemy wejrzenia w realia naszego życia, starając się przy pomocy Bożej łaski i Jego słowa wyczuć, odkryć, jaki konkretny kształt w danych okolicznościach życiowych mogłoby przybrać naśladowanie sposobu bycia Jezusa lub Maryi.

 

KONTEMPLACJA SŁOWA – DRUGI SPOSÓB MODLITWY WEDŁUG ŚW. IGNACEGO (ĆD 249-257) / TOMASZ ORTMANN SJ
Modlitwa, która nadaje wartość słowom zwyczajnym i powszednim. Metoda, która pozwala rozważać, smakować i znajdować pociechę w słowach modlitw, które znamy na pamięć i często wypowiadamy je mechanicznie.

 

MODLITWA W RYTM ODDECHU / GRZEGORZ GINTER SJ
Modlitwa w rytm oddechu jest drogą do lepszego zjednoczenia z Bogiem. Człowiek swoim oddechem i słowem wypowiadanym pomiędzy wdechem a wydechem niejako wzdycha do Tego, za którym tęskni.

 

MODLITWA KONTEMPLACYJNA TO SŁUCHANIE / DAMIAN CZERNIAK SJ
Rekolekcje kontemplatywne według metody o. Franza Jalicsa SJ to nauka słuchania i ćwiczenia się we wrażliwości na otaczającą mnie rzeczywistość. Zaczynając od tego, co dokoła mnie, stopniowo wchodzę w głąb siebie.

 

KONTEMPLACYJNA PROPOZYCJA FRANZA JALICSA SJ / JAVIER MELLONI SJ
Modlitwa nie jest czynnością oderwaną od życia, ale jest jego zagęszczeniem, punktem dojścia i punktem wyjścia dla powrotu do naszych zwykłych spraw z większą energią, otwartością i jasnością.

One comment

Comments are closed.