W numerze

W numerze

MANREZA 4/2023 (16)
Spis treści:

LEPIEJ POZNAĆ, ABY WIĘCEJ POKOCHAĆ / MAREK KRUSZYŃSKI SJ

 

DZIECIĘ NAM SIĘ NARODZIŁO! / DARIUSZ MICHALSKI SJ
Kontemplacja Narodzin Jezusa, może stanowić swoiste lekarstwo na drodze odzyskiwania zdrowego i prawdziwego obrazu Boga. Popatrzmy, co nam, ludziom żyjącym w XXI wieku, doświadczającym kryzysu Kościoła i wiary, może dać to niezwykłe ćwiczenie duchowe.

 

ZAPROSZENI DO DOMU CHLEBA / ROBERT WIĘCEK SJ
I położyła go w żłobie… został umieszczony jak pasza w żłobie… zbliżając się teraz do żłóbka, nawet do Jego własnego stołu, nie znajdujemy już paszy, ale chleb z nieba, który jest ciałem życia.

 

OGOŁOCONY BÓG / PIOTR KASIŁOWSKI SJ
Chrystus żyjący w chwale Ojca ogołaca się z niej, by pojawić się między ludźmi jako ich brat. Bóg staje się widzialny w Jezusie, który na krzyżu objawił Jego istotę – niezwyciężoną miłość. Syn Boży przez stanie się człowiekiem i swoje życie doprowadził do ustanowienia nadprzyrodzonej rzeczywistości, którą jest adoracja Boga.

 

UBÓSTWO „MIEJSCEM” NARODZIN BOGA / MATEUSZ IGNACIK SJ
Środowisko, w którym rodzi się Jezus, jest środowiskiem ubogim. Cała Jego ziemska droga jest drogą człowieka ubogiego, od narodzin w Betlejem aż po śmierć na Krzyżu. Czy przyjście Boga w ludzkim ciele nie stanowi dla nas istotnej lekcji człowieczeństwa? Jaką prawdę o człowieku objawia nam Bóg, który stał się człowiekiem?

 

BEZ MIŁOŚCI NIE DA SIĘ NASLADOWAĆ BOGA W JEGO POKORZE
/ DARIUSZ DAŃKOWSKI SJ
„…uczcie się ode Mnie, bo jestem cichy i pokorny sercem…” (Mt 11,29). Jezus jest obecnością samego Boga, który we Wcieleniu dopasował się do naszych ziemskich warunków. Bez miłości nie zrozumiemy Jego pokory. Bóg uniżył się po to, by pokazać, że najprawdziwsi jesteśmy wtedy, gdy potrafimy uczynić bezinteresowny dar z siebie.

 

POD SZTANDAREM KRÓLA POKOJU / ZBIGNIEW JAŁBRZYKOWSKI SJ
Co oznacza anielskie orędzie „Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli”?. Czy chrześcijanie pogrążeni w walce, jaką jest żywot ludzki, mają wiarygodny „projekt” pokoju? Odpowiedź kryje się w tytule ich Zbawiciela – Króla Pokoju, a formą doświadczenia tego pokoju w świecie rozdzieranym konfliktami może stać się ignacjańska obojętność.

 

ZOBACZYĆ OBLICZE BOGA / MAREK KRUSZYŃSKI SJ
Arka Przymierza, Przybytek i miejsce Święte Świętych w świątyni jerozolimskiej są obliczem Bożym, ale są też zapowiedzią Chrystusa oraz wyjaśnieniem, jak Jezus Chrystus, będąc Bogiem, był również człowiekiem; jak zrozumieć Jego dwie natury: boską i ludzką.

 

BÓG SZUKA JÓZEFA, JÓZEF SZUKA BOGA / WACŁAW OSZAJCA SJ
Bóg szuka człowieka, a człowiek szuka Boga. Można powiedzieć, że w tym poszukiwaniu człowieka przez Boga i Boga przez człowieka Bóg będzie nas zawsze zaskakiwał.

 

IKONA – OGLĄDAĆ TAJEMNICĘ WCIELENIA / JACEK WRÓBEL SJ
Kogo lub co przedstawia nam ikona Chrystusa? Czy jest tylko pamiątką, jaką człowiek „sprawił sobie” w odpowiedzi na pragnienie, tęsknotę i potrzebę wyobraźni, aby zatrzymać przy sobie żyjącego dwa tysiące lat temu Jezusa z Nazaretu? Autor przedstawia perspektywę teologiczną ikony i wyjaśnia, jak poprzez wiarę, możemy zasmakować jej duchowej substancji.

One comment

Comments are closed.