W numerze

W numerze

MANREZA 3/2024 (19)
Spis treści:

 

NIEŚWIADOME MOTYWY WYBORU / Marek Kruszyński SJ

 

ROZEZNAWANIE I WYBÓR / Seweryn Wąsik SJ

Sztuka rozeznawania duchów to klejnot duchowości ignacjańskiej. Założyciel jezuitów służył nim w Kościele i nadal poucza kolejne pokolenia uczniów Jezusa w szukaniu i znajdowaniu Boga we wszystkim. Jego reguły rozeznawania duchów porządkują świat duchowy po to, by każdy na własny użytek potrafił rozpoznać i pełnić wolę Bożą we własnym powołaniu przeżywanym w świetle Ewangelii.

 

PRZEDMIOT ROZEZNAWANIA / Ryszard Friedrich SJ

Początkiem procesu rozeznawania jest postawienie właściwego pytania, a dobre pytanie jest kluczem do sukcesu. Otwiera nas ono na poszukiwanie tego, co lepsze i co bardziej ukierunkuje nas na cel naszego życia.

 

DOBRY WYBÓR I JEGO WARUNKI / Jacek Poznański SJ

Według św. Ignacego Loyoli właściwe rozpoznanie woli Boga, dobry wybór stanu, sposobu lub rodzaju życia albo reformy życia jest istotny dla rzeczywistego uporządkowania całego życia.

 

POCIESZENIE I STRAPIENIE DUCHOWE WEDŁUG ŚW. IGNACEGO LOYOLI /  Romuald Domagała SJ

Pan Bóg formował Ignacego Loyolę tak, by mógł go potem zaprosić do większych zadań. Ignacy już na początku swojego nawrócenia odkrył w sercu różne myśli i poruszenia, które mogły pochodzić od Boga, od złego ducha (nieprzyjaciela natury ludzkiej) i od niego samego.

 

JAK BÓG PODPOWIADA, CO WYBRAĆ? / Janusz Warzocha SJ

Ćwiczenia duchowe mają pomóc w zmianie sposobu przeżywania własnej egzystencji. Sprawą zasadniczej wagi dla św. Ignacego jest szukanie, znajdowanie i przyjmowanie woli Bożej. Człowiek powinien dokonać wyboru, ale Bóg daje mu poznać, co jest dla niego lepsze.

 

TO JEST PAN! REGUŁY O POCIESZENIU BEZ PRZYCZYNY / Roman Groszewski SJ

Kiedy spotykamy Boga, miłość i łaska zalewają nasze wnętrze. On nas pociesza, łagodzi, zachęca i umacnia. Jego pokój, Boski Shalom, otacza Go jak płaszcz i my możemy tego doświadczyć, kiedy wlewa w nas swoją obecność.

 

POCIESZENIE Z PRZYCZYNĄ / Jerzy Sermak SJ

Zły duch, podobnie jak duch dobry, może wpływać na człowieka przez autentyczne pocieszenia duchowe, których celem jest jednak sprowadzenie na drogę uległości pokusie. Trzeba starać się zrozumieć, czy te poruszenia pochodzą od dobrego, czy od złego ducha, a wreszcie podjąć odpowiednie działanie, przyjmując te, które pochodzą od dobrego ducha, a odrzucając te, które pochodzą od złego.

 

POZNACIE PO OWOCACH  / Wojciech Kowalski SJ

Reguły rozeznawania duchów nie dotyczą osoby, która przechodzi od życia złego do dobrego i dokonuje wyborów w przestrzeni zero-jedynkowej pomiędzy dobrem i złem, lecz mają zastosowanie w wymiarze subtelnych wewnętrznych tchnień, na drodze przechodzenia od dobrego do lepszego.

 

BOŻA PRZYCZYNA POCIESZENIA I RYZYKO ZBŁĄDZENIA / Marek Kruszyński SJ

Należy przyglądać się własnym oświeceniom duchowym z wielką czujnością i uwagą, gdyż zły duch potrafi wykorzystać moment rozpalenia duchowego zaraz po tym, jak Bóg przestaje oddziaływać na duszę w sposób szczególny. Człowiek odczuwający duchową radość z nawiedzenia Bożego jest narażony na podstępne „wrzutki” złego ducha.         

.

One comment

Comments are closed.