W numerze

MANREZA 3/2020 (3)
Spis treści:

NIE MA WOLNOŚCI BEZ MIŁOŚCI / MAREK KRUSZYŃSKI SJ


ŚWIĘTA WOLNOŚĆ / JERZY SERMAK SJ
Obojętność w Ćwiczeniach duchowych przygotowuje do wyboru tego, co bardziej podoba się Bogu. Dlatego też trzeba wyróżnić dwa cele obojętno-ści: negatywny – pragnienie uwolnienia się od uczuć nieuporządkowanych do rzeczy stworzonych i pozytywny – nastawienie, które w sposób wolny przywiązuje do Boga.


NIECH SIĘ STANIE WOLA TWOJA / BOGUSŁAW STECZEK SJ
Dlaczego mamy pełnić wolę Bożą? Jesteśmy w ręku Boga, który jest Miłością, a pełnienie Jego woli świadczy o tym, kim jesteśmy. Takiej postawy uczył nas Jezus Chrystus. Ignacjańska obojętność wobec stworzeń pomaga żarliwie służyć Bogu i Kościołowi.


KOCHAĆ I SŁUŻYĆ / ANDRZEJ MALENDA SJ
Dla chrześcijan wolność nabiera wartości, jeżeli dzięki niej stają się oni lepszymi narzędziami w Bożych rękach. Związek wolności i służby był oczywisty dla Ignacego, o czym przypominał swoim współbraciom. Jego przesłanie jest ciągle aktualne.


NIE MOJA WOLA / WILLIAM YEOMANS SJ
Głównym motywem naszego działania powinno być hojne podporządkowanie życia Chrystusowi. Lecz należy być modlitewnie uważnym, bo zły duch często wykorzystuje święte pragnienia, by człowieka uśpić lub go przewrócić. Wolność, szczególnie wobec pobożnych pragnień, jest znakiem rozpoznawczym ducha św. Ignacego.


ABY PRAGNĄĆ JEDNEGO… / JÓZEF AUGUSTYN SJ
Autor dzieli się osobistym świadectwem, w jaki sposób rozumie i przeżywa błogosławieństwo Jezusa: „Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie”.


OBOJĘTNOŚĆ IGNACJAŃSKA JAKO KONIECZNY WARUNEK DOBREGO WYBORU / RYSZARD FRIEDRICH SJ
Mamy wrodzoną, instynktowną skłonność do wybierania tego, co miłe, a uciekania przed tym, co niemiłe. Święty Ignacy uczy dokonywać wyborów z zaangażowaniem woli i rozumu, uczy podejmowania decyzji w sposób należyty i uporządkowany.


CZAS UPORZĄDKOWAĆ SWOJE SERCE / MARCIN PIETRASINA SJ
Święty Ignacy w Ćwiczeniach duchowych uczy nas szukania i pełnienia woli Bożej. Bez porządkowania naszych uczuć i przywiązań ciągle możemy szukać raczej siebie, nawet w pobożnych sprawach.


JAK SKUTECZNIE WSPÓŁPRACOWAĆ Z DUCHEM ŚWIĘTYM / MAREK KRUSZYŃSKI SJ
Człowiek rozwija się, a szczytem rozwoju jest poczucie współzależności. Współzależność wyraża się najlepiej we współpracy, która pomaga w dalszym rozwoju. Rozwój duchowy dokonuje się jedynie we współpracy z Duchem Świętym.


OBOJĘTNOŚĆ IGNACJAŃSKA I DZISIEJSZA DUCHOWOŚĆ / ROBERT E. DOUD
Zazwyczaj nie myślimy o obojętności jako o czymś dobrym. Dlaczego więc w duchowości ignacjańskiej termin „obojętność” ma wyjątkowe i pozytywne znaczenie?

One Comment

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *