W numerze

W numerze

MANREZA 2/2024 (18)
Spis treści:

 

NIE JESTEŚCIE Z TEGO ŚWIATA / MAREK KRUSZYŃSKI SJ


WYBIERAĆ SERCEM / PIOTR ASZYK SJ
Słyszymy w życiu wiele na temat Boga, to jednak nie to samo co słyszeć Boga lub doświadczać Jego obecności. Jaką podążać drogą, aby spotkać Boga takim, jaki jest?


W PUŁAPCE WYOBRAŻEŃ / GRZEGORZ LOJTEK SJ
Każdy z nas nosi w sobie jakiś obraz Boga, który ukształtował się na przestrzeni lat. Lecz takie wyobrażenia Boga mogą stać się przyczyną wielu problemów w życiu duchowym. Zbytnie przywiązanie do własnego obrazu Boga sprawia, że nie jesteśmy w stanie poznać, jaki On jest naprawdę.


POSZUKIWANIE WOLNOŚCI, ABY DOBRZE WYBIERAĆ / PAWEŁ KOWALSKI SJ
Człowiek nie osiąga wolności w wyniku ascetycznych ćwiczeń, lecz jest ona owocem współpracy z Bożą życzliwością. Dlatego serce człowieka będzie tylko wtedy wolne, gdy będzie w nim pragnienie życia z Jezusem.


„PÓJDŹ ZA MNĄ”. CO ZNACZY WYBRAĆ JEZUSA? / TOMASZ OLENIACZ SJ
Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji dobrze jest zdać sobie sprawę z tego, według jakich kryteriów albo wedle jakiego wzorca chcę je podejmować. Dlatego trzeba odpowiedzieć sobie na pytanie, z jakim Jezusem się identyfikuję i jakiego Jezusa wybieram i pragnę naśladować.


JEŚLI ZIARNO NIE OBUMRZE / PIOTR STANOWSKI SJ
Karol de Foucauld – święty, który chciał być bratem dla wszystkich: chrześcijan i muzułmanów, ginie samotnie zastrzelony na pustyni. Czy jego ofiarne życie i śmierć miały sens i czy mogą się stać dla nas inspiracją w wypełnianiu naszego powołania do życia w wierze?


ZEJŚĆ DO SERCA / PAWEŁ SZPYRKA SJ
Serce wydaje się najważniejszym ośrodkiem nie tylko emocji, uczuć, nastrojów i namiętności, ale także myśli i woli. Człowiek nie tylko czuje, ale także myśli i wybiera sercem. W swoim sercu może spotkać Boga i dlatego w nim musi się dokonać nawrócenie.


TRZY RODZAJE POKORY WEDŁUG ŚW. IGNACEGO LOYOLI / MAREK KRUSZYŃSKI SJ
Pokora, miłość i służba Boskiemu Majestatowi są wyrazem miłości człowieka do Chrystusa. Dlatego mówiąc o trzech rodzajach pokory, możemy rozumieć je również jako trzy stopnie miłości.


KIEDY CZŁOWIEK MOŻE CIERPIEĆ I KOCHAĆ / JÓZEF AUGUSTYN SJ
Tylko wielka miłość do Jezusa, która jest darem i łaską Ojca, może nas pobudzić do naśladowania Go w tym, co dla natury ludzkiej jest najtrudniejsze: znoszenia krzywd, zniewag i ubóstwa.


BYĆ W KOŚCIELE DO KOŃCA / BOGUSŁAW STECZEK SJ
Być uczniem Jezusa to znaczy pójść za Nim, utożsamić się z Nim i z Jego misją. To znaczy również uczestniczyć w życiu Jego Kościoła, utożsamiać się z Kościołem, przyznawać się do Kościoła i poczuwać się do odpowiedzialności za Kościół.

One comment

Comments are closed.