W numerze

W numerze

MANREZA 4/2022 (12)
Spis treści:

 

Naśladowanie Chrystusa / Marek Kruszyński SJ

 

On woła cię / Dariusz Michalski SJ
Całe życie uczymy się przyjmować z wdzięcznością Boże dary i udzielać na nie własnej, wolnej i pełnej pasji odpowiedzi miłości i służby.

 

Jezus Chrystus – jedyny wzór życia człowieka / Marek Wójtowicz SJ
Chrześcijańskie powołanie polega na tym, by trwać na ewangelicznej drodze z Jezusem. To powołanie jest bardzo osobiste, dlatego nikt nie może nas zastąpić. Zakłada ono nasz codzienny trud modlitwy i zgłębiania słowa Bożego, by wciąż na nowo odszukiwać Jezusa.

 

Iść „za” czy „z” Jezusem? / Marek Kruszyński SJ
Rozważając historię wyjścia Izraelitów z Egiptu, można zaobserwować dwie grupy ludzi – jedni idą za Mojżeszem, a inni idą z Mojżeszem. Kiedy przyjrzymy się obu grupom, bardziej zrozumiała stanie się różnica użycia przyimków w zwrotach „iść za” i „iść z” Jezusem.

 

Droga ucznia / Paweł Szpyrka SJ
Autor przedstawia cztery charakterystyczne postawy ucznia w relacji do Jezusa: być z Nim, głosić Go, słuchać i kochać. W każdej Ewangelii uczeń odnajdzie zachętę, by wejść na drogę formacji swojego serca.


Modlitwa i misja / Bogusław Steczek SJ
Jezus, wędrując i nauczając, pośród najbardziej intensywnej działalności szukał długich chwil (najczęściej nad ranem lub nocą), by rozmawiać ze swym Ojcem, pragnąc pełnić Jego wolę. Tłumaczył swym uczniom: „Ja sam z siebie nic czynić nie mogę. […] nie szukam bowiem własnej woli, lecz woli Tego, który Mnie posłał”.


Miłujcie się wzajemnie tak, jak Ja was umiłowałem / Marcin Baran SJ
Intensywna miłość, którą żywi Jezus do człowieka, nie wymaga specjalnego komentarza – wystarczy spojrzeć na krzyż. Spróbujemy się natomiast przypatrzeć temu, w jaki sposób wcielony Syn Boży tę miłość ukazuje w Swoich czynach i słowach.


Stworzeni na „obraz” i „podobieństwo” Boga / Jerzy Seremak SJ
Człowiek „jest” jak Bóg, a zarazem w swojej historii życia „staje się” jak Bóg. Aby stawać się „jak Bóg”, człowiek musi słuchać Boga jako Nauczyciela, być posłusznym Jego nauczaniu na temat tego, jak być w stworzonym dla niego świecie, aby żyć, a nie zginąć.


Doskonałość, czyli o miłości, która daje siłę, by kochać / Zbigniew Jałbrzykowski SJ
„Doskonałość chrześcijańska” to sformułowanie, które być może trąci myszką, ale czy chrześcijanie powinni zapomnieć o tej aspiracji w świecie tak bardzo konkurencyjnym i nastawionym na samorealizację jak nasz? Dlatego nie chcę pisać ani o doskonałości, ani o tym, co daje power do ścigania się, ale o tym, dlaczego trudno nam obejść się bez miłości do kogoś, kogo nie widać.


Misja i wizja św. Ignacego Loyoli / Rafał Huzarski SJ
Praca nad własną misją i wizją jest koniecznym elementem duchowości chrześcijańskiej, gdyż dążenie do świętości bez określania konkretnego i zharmonizowanego z okolicznościami kierunku własnego życia wydaje się utopią i marnowaniem czasu.


Idźcie i głoście Ewangelię / Grzegorz Dobroczyński SJ
Ewangelizacja nie jest jednostronnym „nadawaniem orędzia”, ale wejściem w relację z tymi, ku którym Kościół się zwraca. Trzeba więc dociekać sytuacji świata, kontekstu kulturowego i społecznego życia ludzi.

One comment

Comments are closed.