W numerze

W numerze

MANREZA 1/2023 (13)
Spis treści:

 

MODLITWA – DROGA DWUKIERUNKOWA / MAREK KRUSZYŃSKI SJ

 

ĆWICZENIA DUCHOWE. SPOSÓB NA TO, BY ZDOBYĆ I UTRZYMAĆ FORMĘ DUCHOWĄ / JÓZEF AUGUSTYN SJ

Celem ćwiczeń fizycznych jest poprawa kondycji fizycznej, celem ćwiczeń duchowych jest usunięcie uczuć nieuporządkowanych oraz szukanie i znalezienie woli Bożej. Oba rodzaje ćwiczeń wymagają wysiłku i nabycia pewnej techniki.

 

MODLITWA JAKO SPOTKANIE OSÓB / PAWEŁ SZPYRKA SJ
Rozum, pamięć i wola pomagają człowiekowi zrealizować jego powołanie do komunii z Bogiem-Miłością. Decydujące znaczenie ma wolność, która jest warunkiem miłości. Ani rozum, ani pamięć nie są w stanie Go objąć, ale spełniają ważną rolę w drodze do miłości.

 

ZANURZAJĄC SIĘ W GŁĄB. ROLA WYOBRAŹNI W MODLITWIE / TOMASZ OLENIACZ SJ
Wyobraźnia stanowi jeden z ważniejszych wymiarów naszej ludzkiej egzystencji. Św. Ignacy postanowił zastosować wyobraźnię do modlitwy i spotkania z Bogiem. Zdał sobie bowiem sprawę, jak wielką siłę kształtowania serca i relacji z Jezusem ma modlitwa oparta na wyobraźni.

 

METODA MEDYTACJI IGNACJAŃSKIEJ / KRZYSZTOF DZIEŃKOWSKI SJ 
Są różne formy modlitwy (spotkań). Medytacja proponowana przez św. Ignacego, żeby mogła wydać owoc spotkania ze sobą i z Bogiem, potrzebuje osobistego zaangażowania.


METODA KONTEMPLACJI IGNACJAŃSKIEJ / PRZEMYSŁAW GWADERA SJ
Czym jest kontemplacja? Święta Teresa z Ávila pisze: „Kontemplacja myślna [jest] … związkiem przyjaźni, w którym rozmawiamy sam na sam z Bogiem, w przekonaniu, że On nas kocha”. Jak jednak mogę się spotkać i rozmawiać z Bogiem, który jest niewidzialny?

 

KONTEMPLACJA Z ZASTOSOWANIEM ZMYSŁÓW / MAREK KRUSZYŃSKI SJ
Kontemplacja z zastosowaniem zmysłów angażuje zmysłowy wymiar pamięci. Modlitwa ta umożliwia jeszcze głębszy kontakt z przedmiotem modlitwy, niż dzieje się to podczas rozważania czy medytacji Słowa Bożego.

 

ROZWAŻANIE JAKO RODZAJ MODLITWY W ĆWICZENIACH DUCHOWYCH / JACEK POZNAŃSKI SJ
Ten typ modlitwy uwzględnia fakt, że wiara posiada treści intelektualne, które są w dużej mierze zrozumiałe dla rozumu i które wierzący powinien sobie przyswoić zgodnie ze swoją rozumną naturą. Tak więc rozmyślanie to sposób modlitwy, który kładzie nacisk na poznanie Bożych prawd.

 

PANIE, NAUCZ NAS MODLIĆ SIĘ. WARUNKI ZEWNĘTRZNE I WEWNĘTRZNE MODLITWY / LESZEK MĄDRZYK SJ

Masz pragnienie, aby głębiej przeżywać osobistą modlitwę? W artykule znajdziesz kilka praktycznych rad, jak to zrobić.

 

CZYTAĆ PISMO WE WSPÓLNOCIE / RAFAŁ STRUGIŃSKI SJ

Teksty Pisma św. można odczytywać na wiele różnych sposobów. Jak pogodzić to z faktem, że Pismo jest niezmiennym Słowem Bożym skierowanym do człowieka? Czy Bóg nie mówi tego samego? Czy każdy słyszy coś innego?

 

MÓDL SIĘ I DZIAŁAJ, CZYLI JAK WSPÓŁPRACOWAĆ Z BOGIEM / GRZEGORZ GINTER SJ
Duchowość ignacjańska prowadzi człowieka do współdziałania z Bogiem. Ta współpraca jest głębokim przenikaniem się tego, co boskie, z tym, co ludzkie, tego, co widzialne, z tym, co niewidzialne.

One comment

Comments are closed.