Archiwum

MANREZA 3/2021 (7)
Spis treści:

KURS NA BOGA / MAREK KRUSZYŃSKI SJ

 

DROGA OCZYSZCZENIA IGNACEGO LOYOLI / MAREK KRUSZYŃSKI SJ

Nawrócenie przypomina bardziej wędrówkę nomadów w określonym kierunku niż natychmiastową teleportację z jednego miejsca w drugie, która jest możliwa jedynie w filmach science fiction.

 

DUCHOWA ŚLEPOTA / GRZEGORZ GINTER SJ
Okazuje się, że dobre rzeczy czasami mogą nam przysłaniać Boga i choć jesteśmy rozpaleni pragnieniem, by Mu służyć, to dusza może pozostawać ślepa.

 

TAJEMNICA GRZECHU / STANISŁAW BIEL SJ
Grzech, który jest odrzuceniem prawdziwej miłości, wynika niewątpliwie ze źle wykorzystanej wolności. Geneza grzechu sięga świata duchów czystych i pierwszych rodziców w raju.

 

GRZECH PIERWORODNY / HENRYK PIETRAS SJ
Mówi się, że chrzest gładzi grzech pierworodny, ale jego skutki pozostają. Często słyszy się o konsekwencjach grzechu pierworodnego, ale trudno znaleźć odpowiedź na pytanie, czym jest ten grzech i jak się on ma do grzechu mojego osobistego.

 

IGNACJAŃSKI RACHUNEK SUMIENIA / PRZEMYSŁAW GWADERA SJ
Ignacjański rachunek sumienia jest patrzeniem razem z Bogiem na miniony dzień. Modlitwa ta pomaga odkryć obecność Boga i Jego błogosławieństwo w każdej chwili naszego życia.

 

WARUNKI DOBREJ SPOWIEDZI / CZESŁAW WASILESKI SJ
Czy wiedza o sakramencie pokuty i pojednania, którą wynieśliśmy z katechezy czy to przykościelnej, czy szkolnej, przekłada się na głębię i owocność naszego nawrócenia?

 

GRZECH I DOŚWIADCZENIE / EDWARD YARNOLD SJ
Chrześcijaństwo jest religią grzechu. Jest tak zwłaszcza dlatego, że jest to religia zbawienia. Świadomość grzechu u chrześcijanina jest kontekstem całej jego wiary. Nie zrozumiemy Boga, dopóki nie weźmiemy pod uwagę faktu grzechu.

 

SKRUCHA – CZYM JEST I JAK JĄ OSIĄGNĄĆ? / TADEUSZ HAJDUK SJ
Dlaczego jest mi trudno wejść na drogę uwolnienia się z konsekwencji, które grzech wniósł w moje życie? Jak osiągnąć skruchę, która jest pragnieniem i postanowieniem zmiany życia oraz towarzyszy nawróceniu serca?

 

SUMIENIE – DUCHOWY GPS / MACIEJ TOMASZEWSKI SJ
Potocznie sumienie nierzadko bywa bardziej łączone z grzechem i ze spowiedzią niż z życiem duchowym. W artykule zestawiono wybrane określenia sumienia i omówiono przyczyny tego ograniczającego znaczenie skojarzenia.

 

POCZUCIE WINY W SUMIENIU NIEDOJRZAŁYM / MONIKA GUZEWICZ
Sumienie osoby dojrzałej jest zdolne do stanięcia w prawdzie i przyjęcia konsekwencji swoich czynów. Osoba, która nie ma takiej umiejętności, zmaga się z niedojrzałym poczuciem winy, które objawia tym samym niedojrzałą religijność.

 

DOSKONAŁY AKT PRZEBACZENIA / MAREK KRUSZYŃSKI SJ
Świadomość dokonanego aktu przebaczenia pozwala uwolnić się od nieustannego dźwigania ciężaru winy drugiego człowieka. Jak przebaczyć komuś w sposób doskonały i uwolnić się od tego ciężaru?

 

FILOZOF I ZAKONNICA.  Esej o zbrodni, karze, przebaczeniu i miłosierdziu / GRZEGORZ DOBROCZYŃSKI SJ
Filozof i zakonnica to personifikacje dwóch dróg, rozumu i wiary, które mogą iść w izolacji obok siebie, mogą też krzyżować się i iść w przeciwnych kierunkach, mogą jednak również spotkać się w harmonii.

MANREZA 2/2021 (6)
Spis treści:

 

WALKA DUCHOWA / MAREK KRUSZYŃSKI SJ

 

IÑIGO DE LOYOLA. NARODZINY LEGENDY / MAREK KRUSZYŃSKI SJ
Artykuł opowiada o rodzinnych korzeniach i młodzieńczych latach Ignacego Loyoli. Autor próbuje znaleźć w naturze Ignacego elementy, dzięki którym – z udziałem łaski – stał się on liderem wśród pierwszych towarzyszy, założycielem zakonu i świętym.

 

DOŚWIADCZENIA WEWNĘTRZNE IGNACEGO, CZYLI POCZĄTEK DROGI / ZBIGNIEW LECZKOWSKI SJ
Rekonwalescencja na zamku w Loyoli przemieniła Ignacego i rozpoczęła nowy etap w jego życiu. Spotkanie z Bogiem dokonało się na płaszczyźnie jego ludzkich doświadczeń, przez które Ignacy odczytywał obecność i prowadzenie Boga.

 

W POSZUKIWANIU DUCHOWEGO JA / ROBERT GRZYWACZ SJ
Duchowe Ja posiada ścisłą łączność z wartościami, przejawia się w zdolności do rozpoznawania ich prawdziwego znaczenia. Nie lekceważąc przy tym siły „zewnętrznego człowieka”, duchowe Ja nieustannie wzmacnia „człowieka wewnętrznego”. W jakich warunkach się to dokonuje?

 

ROZPOZNAWANIE DUCHÓW A ROZEZNAWANIE WOLI BOŻEJ / RYSZARD WTOREK SJ
Uczeń dążący ku pełni życia drogą wyznaczoną śladami Jezusa musi liczyć się z pojawianiem się trudności i przeciwności. Ich źródłem jest zły duch, który oddziałuje na rozum wierzącego jako „diabeł” – kłamca.

 

DZIAŁANIE DUCHÓW. REGUŁY ROZEZNAWANIA DUCHOWEGO / TOMASZ OLENIACZ SJ
Każdy człowiek wierzący, jeśli na serio podchodzi do swojej wiary, zdaje sobie sprawę z kilku rzeczy. Najpierw z tego, że nie można być prawdziwie osobą wierzącą, jeśli nie dba się o swoje życie duchowe. Jest także świadomy, że życie to nieustanna wędrówka do Boga, na której obowiązują swoiste prawa i zasady. Tradycja chrześcijańska nazywa je „regułami rozeznawania duchowego”.

 

ROZRÓŻNIANIE DUCHÓW / TADEUSZ KOTLEWSKI SJ
Rozróżnianie duchów związane jest z umiejętnością odczytywania poruszeń, świateł, upodobań i skłonności, które dobre i złe duchy powodują we wnętrzu człowieka.

 

PORUSZENIA WEWNĘTRZNE / KRZYSZTOF DYREK SJ
Problematyka poruszeń wewnętrznych jest bardzo ważna w procesie rozeznania i wyboru. Lecz wpierw trzeba się upewnić, czy dane poruszenie jest spowodowane działaniem ducha, czy raczej wynikiem naturalnej skłonności człowieka.

 

TRZY RODZAJE MYŚLI. CZY MOJE MYŚLI SĄ NAPRAWDĘ MOJE? / TADEUSZ DROZDOWICZ SJ
Myśli towarzyszą nam nieustannie, lecz rzadko kiedy uświadamiamy sobie ich wpływ na nas. Artykuł podejmuje próbę rozświetlenia niejasności związanych z pojmowaniem roli czynnika ludzkiego w rozeznawaniu: czy to, co moje, wewnętrzne i autonomiczne, może mi szkodzić.

 

CO MI DAJE SIŁĘ DUCHA? / WOJCIECH KOWALSKI SJ
Posiadamy swoje przyzwyczajenia, nawyki i tęsknoty, by żyć twórczo, lecz rzadko dostrzegamy działanie Boga w codzienności, który do twórczego życia inspiruje. Artykuł jest próbą ujęcia w paru punktach duchowego życia w codzienności, po to, by lepiej się rozwijać.

 

DROGA MODLITWY: POZNAĆ, POKOCHAĆ, NAŚLADOWAĆ / PAWEŁ SZPYRKA SJ
Podejmując refleksję nad osobistą modlitwą, warto się jej przyjrzeć w kontekście trzech dróg: od recytacji do relacji, od rozumu do serca, od pragnienia do działania.

MANREZA 1/2021 (5)
Spis treści:
 

NAWRÓCENIE ŚW. IGNACEGO LOYOLI / MAREK KRUSZYŃSKI SJ

 

O ISTNIENIU RZECZYWISTOŚCI NIEWIDZIALNEJ / MAREK BLAZA SJ
W świecie duchowym oprócz Boga i aniołów istnieją także złe duchy, które za cel postawiły sobie doprowadzenie człowieka do stanu wiecznego zatracenia. Nie są one jednak tak potężne jak dobry Bóg, który je stworzył, a one same siebie uczyniły złymi.

 

DWA SYSTEMY WARTOŚCI. IGNACJAŃSKA MEDYTACJA O DWÓCH SZTANDARACH / WACŁAW KRÓLIKOWSKI SJ
Artykuł uświadamia nam podstawową prawdę o istnieniu dobra i zła oraz o nieustannej walce duchowej. Miejscem tej walki jest serce człowieka, różne społeczności ludzkie i cały świat.

 

ROZSYŁANI PO CAŁYM ŚWIECIE… / DARIUSZ KOWALCZYK SJ
Chrystus posyła swoich uczniów: „Idźcie na cały świat, nauczajcie, chrzcijcie…”. Z drugiej strony diabeł podobnie rozsyła swoje sługi. Stąd potrzeba rozeznawania, kogo przyjmujemy do naszego domu, a zarazem, czy i do kogo Bóg mnie posyła.

 

TAKTYKA ZŁEGO DUCHA / STANISŁAW ŁUCARZ SJ
Zły duch jest śmiertelnym wrogiem naszej ludzkiej natury. Jest on na antypodach miłości i wolności. Nie uwalnia, a zniewala, nie kocha, a nienawidzi. Nie może się więc objawiać, ukazywać prawdy o sobie. Toteż pozostaje mu stosować taktykę – i to taktykę opartą na kłamstwie.

 

SZEŚĆ ETAPÓW KUSZENIA I DUCHOWA WALKA WEDŁUG JANA KLIMAKA / PAWEŁ SZPYRKA SJ
Klimak uważa, że demony nie mogą bezpośrednio znać ludzkiego serca ani dotrzeć do umysłu. Mają natomiast możliwość zasiania niepokoju, wywoływania zwodniczych obrazów i pobudzania wyobraźni. Ta „wielogłowa” bestia działa na różne sposoby w zależności od okoliczności i od osoby.

 

CHRYSTUSOWY SPOSÓB POSTĘPOWANIA / MIECZYSŁAW ŁUSIAK SJ
Św. Ignacy, oprócz sposobu postępowania złego ducha, podaje strategię Chrystusową (ĆD 144 i 146). Przedstawia wybór określonej drogi w obrazie przyłączenia się do społeczności zgromadzonej pod „sztandarem” Chrystusa bądź Lucyfera. To, co symbolizuje każdy ze sztandarów, jest diametralnie różne. Artykuł odpowiada na pytanie, jaką strategię wybierają „zaciągający się” pod sztandar Chrystusa.

 

POZNAĆ PRAWDZIWE ŻYCIE / MAREK KRUSZYŃSKI SJ
Jak poznajemy Boga? Docierają do nas bodźce fizyczne i duchowe, dlatego poznanie świata czysto zmysłowe, jest poznaniem niekompletnym. Człowiek tylko zmysłowy i poznający świat jedynie za pośrednictwem zmysłów nie dostrzega istoty życia i dlatego żyje jakby we śnie.

 

PRAWDA I ILUZJA W ŻYCIU DUCHOWYM, CZYLI PROBLEMY Z WYOBRAŹNIĄ / KRYSTYNA SZTUKA
Czasami człowiek uchodzi za religijnego i sam czuje się bardzo pobożny. Ale może to niekiedy znaczyć, iż stawia siebie i swoje ludzkie „ja” na pierwszym miejscu, a Boga traktuje jako narzędzie do realizacji własnych celów. Cała sztuka polega na tym, żeby nie mylić wyobrażenia Boga z Nim samym, co ostatecznie może prowadzić do idolatrii.

 

DOŚWIADCZENIE I NAWRÓCENIE / JACQUES PASQUIER OMI
Biografie świętych wydają się postrzegać nawrócenie, jakby było czymś, co dokonuje się w jednym momencie i trwa raz na zawsze. Jednak moje własne doświadczenie nauczyło mnie, że natychmiastowe nawrócenie nie jest normą. Jest ono raczej długim procesem, duchową podróżą, na którą składają się niepowodzenia, upadki, nowe początki i odkrycia.

 

BÓG PRAGNIE TWEGO POCAŁUNKU / WACŁAW OSZAJCA SJ
Nawrócenie wymaga uważności. Nie nerwowej, wynikającej ze strachu przed utratą doskonałości i autorytetu, którego, jak sądzimy, już się dorobiliśmy. Chodzi o towarzyszenie Bogu, który daje nam się poznać w osobie Jezusa.

MANREZA 4/2020 (4)
Spis treści:

 

WIĘCEJ KOCHAĆ BOGA I LEPIEJ MU SŁUŻYĆ / MAREK KRUSZYŃSKI SJ

 

WIĘCEJ KOCHAĆ, LEPIEJ SŁUŻYĆ / PAWEŁ SZPYRKA SJ
Ad majorem Dei gloriam – na większą chwałę Bożą, głosi dewiza jezuitów, charakteryzując ich ducha i styl życia. Pobrzmiewa w niej zasada magis (łac. „więcej”, „bardziej”, „lepiej”) stanowiąca w pewnym sensie kwintesencję duchowości ignacjańskiej.

 

MISJA ŚW. IGNACEGO: SŁUŻYĆ CHRYSTUSOWI I POMAGAĆ INNYM / JOHN CARROLL FUTRELL SJ
Ignacy założył zakon całkowicie apostolski, którego działalność jest wspólnotową służbą Chrystusowi przez pomaganie duszom. Charakterystyczną właściwością tego zakonu jest gotowość pójścia wszędzie w świat, celem pomagania duszom na większą chwałę Bożą.

 

MAGIS W SŁABOŚCI SIĘ DOSKONALI / WOJCIECH ZIÓŁEK SJ
Nie ma w Ćwiczeniach duchownych drugiej takiej medytacji, która tak bardzo rozpalałaby serce, tak wyraźnie ukazywałaby wzniosłe ideały jak Wołanie Króla. Nie ma drugiej takiej medytacji, która dawałaby człowiekowi to, co dla każdego z nas tak ważne, czyli możliwość uczestnictwa w wielkich, szlachetnych przedsięwzięciach i szansę wykazania się w ich realizacji, pokazania, że dla wielkiej sprawy stać mnie na wiele.

 

PRAGNIENIE NAŚLADOWANIA JEZUSA / MARCIN BARAN SJ
Chcemy więcej kochać Jezusa i lepiej Mu służyć. Ale jak to osiągnąć? Odpowiedź znajduje się w pragnieniu naśladowania Go. Pragnienie naśladowania Jezusa Chrystusa to pragnienie bycia jak On ubogim i doświadczania razem z nim krzywd i zniewag. Dopiero po przejściu tej drogi dojdziemy wraz z Nim do Jego, a nie naszej, chwały.

 

MAGIS – IDEAŁ COACHINGU? / JACEK POZNAŃSKI SJ
Duchowość ignacjańska bardzo poważnie traktuje możliwości rozwoju osoby. Kluczowym wyrazem tego nastawienia jest ignacjańskie magis. Co jest istotą magis i jaka jest jego rola w rozwoju osoby?

 

CO NAPRAWDĘ OZNACZA MAGIS I DLACZEGO TO TAKIE WAŻNE / BARTON T. GEGER SJ
Wiele definicji magis jest proponowanych w jezuickich kręgach, jednak nie wszystkie są klarowne lub użyteczne. Najlepszą definicją jest „bardziej powszechne dobro”. Łączy się to ściśle z nieoficjalnym motto Towarzystwa Jezusowego „na większą chwałę Bożą”.

 

„MOTYLEM BYŁEM, ALE UTYŁEM”, CZYLI O WYPALENIU, ALE I O MAGIS / RAFAŁ HUZARSKI SJ
Wiele robimy, z zewnątrz możemy nawet być postrzegani jako ludzie bardzo aktywni, ale wewnętrznie czujemy się wypaleni. Czy można dążyć do poważnych celów, unikając jednocześnie wypalenia?

 

CHWAŁA BOŻA A PRZYPOWIEŚCI O WZROŚCIE KRÓLESTWA BOŻEGO / PIOTR KASIŁOWSKI SJ
Boga chwali ten, kto Go kocha. Z tej miłości bierze się aktywność głoszenia Ewangelii, na co wskazują przypowieści. Chociaż początki mogą być małe, jak przysłowiowe ziarno gorczycy, przewidziany jest wspaniały finał.

 

OD GRZECHU DO CHWAŁY / GRZEGORZ DOBROCZYŃSKI SJ
„Tak niech wasze światło jaśnieje przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie” (Mt 5,16).

 

NIEDOSKONAŁE ODZWIERCIEDLANIE NIESKOŃCZONEGO / GRZEGORZ LOJTEK SJ
Według św. Ignacego celem życia jest zjednoczenie z Bogiem. Ale jaki jest mój Bóg? Czy mój obraz Boga nie blokuje relacji z Nim? Czy wierzę, że Bóg mnie kocha, czy raczej się Go obawiam?

MANREZA 3/2020 (3)
Spis treści:

 

NIE MA WOLNOŚCI BEZ MIŁOŚCI / MAREK KRUSZYŃSKI SJ


ŚWIĘTA WOLNOŚĆ / JERZY SERMAK SJ
Obojętność w Ćwiczeniach duchowych przygotowuje do wyboru tego, co bardziej podoba się Bogu. Dlatego też trzeba wyróżnić dwa cele obojętno-ści: negatywny – pragnienie uwolnienia się od uczuć nieuporządkowanych do rzeczy stworzonych i pozytywny – nastawienie, które w sposób wolny przywiązuje do Boga.


NIECH SIĘ STANIE WOLA TWOJA / BOGUSŁAW STECZEK SJ
Dlaczego mamy pełnić wolę Bożą? Jesteśmy w ręku Boga, który jest Miłością, a pełnienie Jego woli świadczy o tym, kim jesteśmy. Takiej postawy uczył nas Jezus Chrystus. Ignacjańska obojętność wobec stworzeń pomaga żarliwie służyć Bogu i Kościołowi.


KOCHAĆ I SŁUŻYĆ / ANDRZEJ MALENDA SJ
Dla chrześcijan wolność nabiera wartości, jeżeli dzięki niej stają się oni lepszymi narzędziami w Bożych rękach. Związek wolności i służby był oczywisty dla Ignacego, o czym przypominał swoim współbraciom. Jego przesłanie jest ciągle aktualne.


NIE MOJA WOLA / WILLIAM YEOMANS SJ
Głównym motywem naszego działania powinno być hojne podporządkowanie życia Chrystusowi. Lecz należy być modlitewnie uważnym, bo zły duch często wykorzystuje święte pragnienia, by człowieka uśpić lub go przewrócić. Wolność, szczególnie wobec pobożnych pragnień, jest znakiem rozpoznawczym ducha św. Ignacego.


ABY PRAGNĄĆ JEDNEGO… / JÓZEF AUGUSTYN SJ
Autor dzieli się osobistym świadectwem, w jaki sposób rozumie i przeżywa błogosławieństwo Jezusa: „Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie”.


OBOJĘTNOŚĆ IGNACJAŃSKA JAKO KONIECZNY WARUNEK DOBREGO WYBORU / RYSZARD FRIEDRICH SJ
Mamy wrodzoną, instynktowną skłonność do wybierania tego, co miłe, a uciekania przed tym, co niemiłe. Święty Ignacy uczy dokonywać wyborów z zaangażowaniem woli i rozumu, uczy podejmowania decyzji w sposób należyty i uporządkowany.


CZAS UPORZĄDKOWAĆ SWOJE SERCE / MARCIN PIETRASINA SJ
Święty Ignacy w Ćwiczeniach duchowych uczy nas szukania i pełnienia woli Bożej. Bez porządkowania naszych uczuć i przywiązań ciągle możemy szukać raczej siebie, nawet w pobożnych sprawach.


JAK SKUTECZNIE WSPÓŁPRACOWAĆ Z DUCHEM ŚWIĘTYM / MAREK KRUSZYŃSKI SJ
Człowiek rozwija się, a szczytem rozwoju jest poczucie współzależności. Współzależność wyraża się najlepiej we współpracy, która pomaga w dalszym rozwoju. Rozwój duchowy dokonuje się jedynie we współpracy z Duchem Świętym.


OBOJĘTNOŚĆ IGNACJAŃSKA I DZISIEJSZA DUCHOWOŚĆ / ROBERT E. DOUD
Zazwyczaj nie myślimy o obojętności jako o czymś dobrym. Dlaczego więc w duchowości ignacjańskiej termin „obojętność” ma wyjątkowe i pozytywne znaczenie?

MANREZA 2/2020 (2)
Spis treści:

 

Cel kształtuje postępowanie / Marek Kruszyński SJ

 

Cel, dla którego żyjemy / Tomasz Oleniacz SJ
To, w jaki sposób widzimy nasz cel życiowy, ma duży wpływ na nasze wybory i na nasze szczęście. Święty Ignacy w Fundamencie Ćwiczeń duchowych uczy nas, gdzie odnaleźć ten cel i jak on porządkuje wszystko w naszym życiu.

 

Człowiek został stworzony do relacji z Bogiem / Wacław Królikowski SJ
Co należy czynić, aby w codzienności realizować zasadniczy cel życia człowieka? Na te i inne pytania odpowiada autor artykułu.

 

Stworzenie świata według hebrajskich midraszów / Michał Karnawalski SJ
Zarówno biblijna, jak i późniejsza tradycja hebrajska, również ta z czasów św. Ignacego z Loyoli, charakteryzują się bogactwem opowiadań o stworzeniu świata. Jaką mądrość skrywają owe opowiadania?

 

Co wiemy o końcu świata? / Rafał Strugiński SJ
Jak skończy się świat? Wojna nuklearna? Meteoryt z kosmosu? Wizja końca świata przedstawiona przez pisarzy Nowego Testamentu wydaje się być trochę inna.

 

Całe życie przed oczami / Aleksandra Lewandowska
Jeśli nie chcemy, aby film naszego życia okazał się równie wartościowy jak bezmyślnie przewijane treści na Facebooku, zacznijmy każdy kolejny dzień z wizją końca.

 

„Aby trafić w dziesiątkę”

Czyli o idei celu ostatecznego według Sumy teologicznej św.Tomasza z Akwinu w Ćwiczeniach duchowych św. Ignacego Loyoli /

Maciej Tomaszewski SJ
Artykuł dotyczy idei celu ostatecznego według Sumy teologicznej św. Tomasza z Akwinu w Ćwiczeniach duchowych św. Ignacego z Loyoli.

 

Mała pomyłka – wielkie konsekwencje / Stanisław Łucarz SJ
Jedne rzeczy są do rozkoszy, inne do użytku, jeszcze inne rozkoszują i są użyteczne. Te, którymi należy się rozkoszować, czynią nas szczęśliwymi; tymi, których należy używać, jesteśmy wspierani w naszym dążeniu do szczęśliwości.

 

List do O. Jana Álvareza / Juan Alfonso de Polanco SJ
W liście św. Ignacy, ze swoim poczuciem realizmu, szczegółowo wyjaśnia kwestię posługiwania się środkami „ludzkimi” dla dobrego celu. Trzeba nieustannie pokładać nadzieję w Bogu, a w postępowaniu należy używać wszystkich dostępnych ludzkich środków.

 

O towarzyszce życia nazywanej mądrością / Tadeusz Drozdowicz SJ
Mądry lubi się uczyć, a głupi pouczać. Z mądrością w życiu mogą być problemy, bo każdy chce ją mieć i z niej korzystać, a nie wszyscy wiedzą, jak ją znajdować.

 

Cel nadaje sens / Paweł Szpyrka SJ
Początkiem wszelkiego zła jest zapominanie o Bogu i Jego dobroci, ale także, co bardzo charakterystyczne i interesujące, wszelka utrata celu w działaniu.

 

Człowiek jest stworzony ale niedokończony.

Obraz człowieka zawarty w Fundamencie Ćwiczeń duchowych św. Ignacego Loyoli / Marek Kruszyński SJ

Szczęście człowieka polega na życiu autentycznym, które jest wyrazem świadomego przyjęcia prawdy o swojej niedoskonałości, natomiast jego nieszczęściem jest życie pozorne, czyli pozorowane na byciu „jak” Bóg.

MANREZA 1/2020 (1)
Spis treści:

 

Człowiek istotą poszukującą / Marek Kruszyński SJ 

 

Szukać i znajdować Boga we wszystkim / Stanisław Biel SJ

Duchowość ignacjańską można scharakteryzować w skrócie jako szukanie i odnajdywanie Boga we wszystkich rzeczach. Artykuł pokazuje, w jaki sposób rozumiał i praktykował tę rzeczywistość Ignacy Loyola.

 

Zanurzeni w Miłości / Tadeusz Kotlewski SJ

Dla Ignacego życie w świadomości wielkiego obdarowania jest wyrazistym znakiem Bożej miłości i Jego obecności. I dlatego „szukać i znajdować Boga” oznacza odkrywać znaki Jego różnorodnej obecności.

 

Dotknąć Boga / ks. Jan Wojciechowski

Bóg jest zupełnie inny, oddzielony od wszystkiego, co stworzone. Z drugiej jednak strony, Bóg nieustannie działa stwórczo, a Jego działanie tu i teraz sprawia, że nasz byt zależy w swym istnieniu od Niego.

 

Wyjdź! / Dariusz Michalski SJ

Św. Ignacy uczy nas dostrzegania, że w otaczającej nas rzeczywistości mamy wszystko, co jest nam potrzebne do szczęśliwego życia. Więc dlaczego szczęsliwymi nie jesteśmy?

 

Przeszkody w szukaniu i znajdowaniu Boga / Grzegorz Ginter SJ

Fundamentem życia człowieka jest Bóg. W jaki sposób jednak budować swoje życie na Nim, kiedy nie ma się kontaktu ze sobą, albo kiedy On jawi się jako ktoś daleki, obcy czy nawet złowrogi?

 

Ku osobistemu doświadczeniu / Piotr Kropisz SJ

Może skupiam swoją energię na szukaniu Boga wokół mnie, a On jest bliżej niż mi się wydaje? Może ta bliska obecność jest zarazem najtrudniejsza do odkrycia i najważniejsza w życiu duchowym?

 

Cały świat Ignacego / Rafał Huzarski SJ

Ignacy był wrażliwy na konkretnych ludzi, szczegóły sytuacji, drobiazgi, na które wielu obserwatorów nie zwróciłoby uwagi, gdyż duch ludzki poruszony jest rzeczywistością z całym jej materialnym wymiarem.


Szukanie Boga w Kościele / Dariusz Kowalczyk SJ

Kiedy dajemy sobie narzucić medialny obraz Kościoła nieustannie targanego różnego rodzaju skandalami, może się wydawać, że najtrudniej znaleźć Pana Boga w Kościele. Członkowie Kościoła bywają niewierni swojemu powołaniu, ale Bóg jest wierny i nie przestaje dawać się w Kościele.


Twarzą w twarz z Bogiem / Wacław Oszajca SJ

Szukający Boga mają prawo spodziewać się, że patrząc na chrześcijan, na Kościół, zobaczą i usłyszą samego Chrystusa. Mówimy przecież, że jesteśmy ciałem Chrystusa, a więc i Jego twarzą.


Gdzie jest twój Bóg? / Marek Kruszyński SJ

Gdzie jest Bóg, kiedy dzieją się nam złe rzeczy? Dlaczego nie interweniuje jeżeli jest taki dobry i dlaczego na świecie jest więcej zła niż dobra?


Znajdować Boga w pokoju / Laurence J. Murphy SJ

Kiedy stajemy przed poważnym wyborem, mamy tendencję, aby odczuwać niepokój. Ten niepokój często pochodzi z przywiązania do czegoś lub kogoś. Autor artykułu skupia się na znaczeniu „odnajdywania Boga w pokoju” w kontekście dokonywania wyboru i podejmowania decyzji.