Manreza

Archiwum

MANREZA 2/2024 (18)
Spis treści:

 

NIE JESTEŚCIE Z TEGO ŚWIATA / MAREK KRUSZYŃSKI SJ


WYBIERAĆ SERCEM / PIOTR ASZYK SJ
Słyszymy w życiu wiele na temat Boga, to jednak nie to samo co słyszeć Boga lub doświadczać Jego obecności. Jaką podążać drogą, aby spotkać Boga takim, jaki jest?


W PUŁAPCE WYOBRAŻEŃ / GRZEGORZ LOJTEK SJ
Każdy z nas nosi w sobie jakiś obraz Boga, który ukształtował się na przestrzeni lat. Lecz takie wyobrażenia Boga mogą stać się przyczyną wielu problemów w życiu duchowym. Zbytnie przywiązanie do własnego obrazu Boga sprawia, że nie jesteśmy w stanie poznać, jaki On jest naprawdę.


POSZUKIWANIE WOLNOŚCI, ABY DOBRZE WYBIERAĆ / PAWEŁ KOWALSKI SJ
Człowiek nie osiąga wolności w wyniku ascetycznych ćwiczeń, lecz jest ona owocem współpracy z Bożą życzliwością. Dlatego serce człowieka będzie tylko wtedy wolne, gdy będzie w nim pragnienie życia z Jezusem.


„PÓJDŹ ZA MNĄ”. CO ZNACZY WYBRAĆ JEZUSA? / TOMASZ OLENIACZ SJ
Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji dobrze jest zdać sobie sprawę z tego, według jakich kryteriów albo wedle jakiego wzorca chcę je podejmować. Dlatego trzeba odpowiedzieć sobie na pytanie, z jakim Jezusem się identyfikuję i jakiego Jezusa wybieram i pragnę naśladować.


JEŚLI ZIARNO NIE OBUMRZE / PIOTR STANOWSKI SJ
Karol de Foucauld – święty, który chciał być bratem dla wszystkich: chrześcijan i muzułmanów, ginie samotnie zastrzelony na pustyni. Czy jego ofiarne życie i śmierć miały sens i czy mogą się stać dla nas inspiracją w wypełnianiu naszego powołania do życia w wierze?


ZEJŚĆ DO SERCA / PAWEŁ SZPYRKA SJ
Serce wydaje się najważniejszym ośrodkiem nie tylko emocji, uczuć, nastrojów i namiętności, ale także myśli i woli. Człowiek nie tylko czuje, ale także myśli i wybiera sercem. W swoim sercu może spotkać Boga i dlatego w nim musi się dokonać nawrócenie.


TRZY RODZAJE POKORY WEDŁUG ŚW. IGNACEGO LOYOLI / MAREK KRUSZYŃSKI SJ
Pokora, miłość i służba Boskiemu Majestatowi są wyrazem miłości człowieka do Chrystusa. Dlatego mówiąc o trzech rodzajach pokory, możemy rozumieć je również jako trzy stopnie miłości.


KIEDY CZŁOWIEK MOŻE CIERPIEĆ I KOCHAĆ / JÓZEF AUGUSTYN SJ
Tylko wielka miłość do Jezusa, która jest darem i łaską Ojca, może nas pobudzić do naśladowania Go w tym, co dla natury ludzkiej jest najtrudniejsze: znoszenia krzywd, zniewag i ubóstwa.


BYĆ W KOŚCIELE DO KOŃCA / BOGUSŁAW STECZEK SJ
Być uczniem Jezusa to znaczy pójść za Nim, utożsamić się z Nim i z Jego misją. To znaczy również uczestniczyć w życiu Jego Kościoła, utożsamiać się z Kościołem, przyznawać się do Kościoła i poczuwać się do odpowiedzialności za Kościół.

MANREZA 1/2024 (17)
Spis treści:

POKÓJ MÓJ DAJĘ WAM / MAREK KRUSZYŃSKI SJ

 

PRZYGOTOWANIE DO WYBORU / RYSZARD FRIEDRICH SJ
Wolność, którą św. Ignacy Loyola nazywa obojętnością, jest raczej decyzją człowieka i wyrażeniem jego woli niż jakimś stanem, który ma na niego przyjść sam z siebie. To człowiek ma rozpoznać, że chce być wolny, czyli obojętny, i ma zdecydować, że wybiera obojętność.

 

SERCE SZUKAJĄCE POKOJU I NASZE DECYZJE / LESZEK MĄDRZYK SJ
Jeśli w podejmowanych przez nas decyzjach pragniemy szukać tego, co Bogu się podoba, czyli również prowadzi do naszego szczęścia i pokoju serca, potrzebujemy wolności wewnętrznej. Potrzebujemy wglądu w siebie, by rozpoznać przywiązania do rzeczy, które mogą być przeszkodą w realizowaniu woli Bożej.

 

OBOJĘTNOŚĆ – PODSTAWOWE KRYTERIUM WYBORU WEDŁUG ŚW. IGNACEGO / TOMASZ ORTMANN SJ
Aby dokonać właściwego wyboru, nie jest istotne to, by unikać zła, czy nawet, by zdecydować się na czynienie dobra, ale chodzi przede wszystkim o czynienie tego, co jest bardziej miłe Bogu, co przyniesie większą chwałę Jego Boskiemu Majestatowi.

 

PRZYCZYNA NIEPOKOJU SERCA. O NIEUPORZĄDKOWANYCH PRZYWIĄZANIACH / TADEUSZ HAJDUK SJ
Należy odróżnić za św. Ignacym przywiązanie złe od przywiązania nieuporządkowanego i uporządkowanego. Kryterium rozróżnienia pochodzi z motywacji miłości.

 

OSIĄGNĄĆ POKÓJ SERCA / MAREK KRUSZYŃSKI SJ
Duchowy pokój serca można utracić na dwa sposoby: przez grzech oraz przez nieuporządkowane uczucia. Grzech narusza jedność z Bogiem, natomiast nieuporządkowane uczucia zaburzają hierarchię wartości w odniesieniu do Niego. Grzech łatwo zdefiniować, lecz z uczuciami nieuporządkowanymi już tak łatwo nie jest.

 

ZBADAJ MNIE, BOŻE, I POZNAJ MOJE SERCE…/ JAROSŁAW KUFFEL SJ
Dążymy w naszym życiu do dobra, do wewnętrznego pokoju, ładu w życiu „zewnętrznym i wewnętrznym”. Lecz serce, które nie jest wolne i przepełnione pokojem, nie jest w stanie podejmować dobrych decyzji.

 

NA PODOBIEŃSTWO TRÓJCY. JAK W RELACJACH POZOSTAĆ OSOBĄ WEWNĘTRZNIE WOLNĄ / ELŻBIETA GLEBA
Aby w relacjach pozostać osobą wewnętrznie wolną, trzeba umieć znieść krytykę, odrzucenie i osamotnienie – chociażby przez pewien czas. Tak było z Jezusem, nie inaczej też będzie i z nami w wielu sytuacjach i na to On nas przygotowuje. Ogromną siłą jest świadomość wierności Bogu i własnemu sumieniu.

 

CZY PIENIĄDZE SĄ PRZESZKODĄ DO ZBAWIENIA? / MACIEJ TOMASZEWSKI SJ
Relacja osoby do pieniędzy nie jest stanem neutralnym i dlatego czyny ludzkie dokonane w tej sferze podlegają ocenie moralnej. Pieniądze mogą być używane jako narzędzie służące osiągnięciu zbawienia, ale mogą też stać się przeszkodą do zbawienia, kiedy nieodpowiednio się dysponuje nimi.

 

„BŁOGOSŁAWIENI UBODZY W DUCHU”. NA CZYM POLEGA UBÓSTWO DUCHOWE I DLACZEGO JEST ONO WAŻNE? / TOMASZ NOGAJ SJ
Autentycznie ubogi w duchu to człowiek szczęśliwy, spełniony. To człowiek bezinteresownie kochający pełnią serca, na wzór Boga Ojca, bezinteresownie kochającego swoje dzieci.